Understed Vandværk I/S

Understed Vandværk I/S blev stiftet d. 12 september 1956.

Understed  Vandværk forsyner 78 forbrugere med rent drikkevand. Vandet bliver hentet i vandværkets 2 boringer. Fra boringerne udpumpes årligt ca. 25.000 kubikmeter vand til værkets forbrugere.

I den første bestyrelse var der følgende 3 medlemmer:

A. Kristensen (formand)
Frode Sørensen (kasserer)
Ejner Nielsen

Klik her for at se en beretning af Børge Iversen fra april 1987 om vandværkets historie.

 

 

 

Understed Vandværk I/S
Understedvej 76 
9300 Sæby
Email: administration@understedvand.dk

 

 

Vandforsyningen kører normalt