Af Børge Iversen.
Understed d 12 april 1987.

Om Understed Vandværk I/S.

I april-maj-juni 1956, opstod der behov og tanker om, at danne et fælles Vandværk i Understed Mejeriby, da der var mange hvis Brønde var tomme eller gav for lidt Vand.
Det var Brøndborer Carl Sørensen Frederikshavn man havde i tankerne, til at udføre arbejdet, forinden var der mange brikker der skulle falde på plads heri bl.a. tegning af garanter til "Prøveboringerne" og senere faste forbrugere, såfremt det hele ellers kunne "falde l hak".

Til dette arbejde med tegning af forbrugere, opmåling af ledningsnet o.s.v. antog man Konsulent O.N. Erhardtsen Frh. og d 12 september 1956 afholdtes der stiftende generalforsamling og den første bestyrelse bestod af Murermester Anders Christensen som Formand, Vognmand Frode Sørensen blev Kasser og desuden valgtes Ejner Nielsen "Vestbo", medens Købmand Holger Hansen blev suppleant. De første Revisorer var Jørgen Snebang og Peter Thomsen.

På generalforsamlingen blev vedtaget et sæt Love, med 12 paragraffer som bestyrelsen endnu er i besiddelse af. Den 21 oktober 197o altså
14 år efter, omformedes disse Love og der kom en del ændringer bl.a. at der nu er en fem mands bestyrelse og at Vandet betales efter "Måler".

De 12 trins paragraffer bibeholdtes.
En ansøgning om Vandvindingsret blev indsendt 8 december 1956. og blev givet forbrugerne d. 5 marts 1957, med tilladelse til at indvinde 25.ooo kbm. vand årligt.
Landvæsenskommisærerne var Propriatær A.Holm "Eskjær",Tolne, Gårdejer A. Erlandsen "Fjembtrang" Præstbro og formanden Dommer Harrald Hansen, Sæby.
Boringen er anlagt på mtr. 8 a sydvestlige del af Understed Sogn på Peder N Hansens jorder i "Sdr.Dahl", dybden: 2o,8 m i en 6" boring der kan yde 4 m3 Vand i timen, i øvrigt henvises til kopi af Landvæsenskendelsen af 5 marts 1957.

Første Gang der kom Vand i hanerne var før Landvæsenskommisionens kendelse, sandsynligvis i august 1956.

Desværre findes der ingen protokol ligesom der er småt med beskrivelser og omtale af vandværkets drift, da. bestyrelsen ikke mente, at det var så nødvendig med at nedskrive de besluttede ting - det kunne man jo Godt huske. Det eneste var regnskabet der til gengæld blev ført "Promte" men de ældste af disse mangler også på grund af en Brand. hos Kasserer Jørgen Fredbord i august-september 1979 Bøger og bilag blev flammernes bytte.

Det første Avisreferat fra en generalforsamling fremkom d. 24. januar 1960 og ud af den kan man skønne to ting:
1. at anlægssummen har været 60-62.000 kr.
2. at revisor Jens Peter Jensen, rygtede sit hverv i 26 år. 

Understed Vandværk I/S
Understedvej 76 
9300 Sæby
Email: administration@understedvand.dk